Břevnice

Pamětihodnosti

  • Zbytky gotického hradu Ronovec, v lese Sommerwaldu na sever od vesnice
  • Barokní zámeček z konce 18. století, jehož zakladatelem je Prokop Vilibald Čermák
  • Kamenný barokní kříž z roku 1760 s iniciálami J. K. (Jan Kudela)
  • Litinový kříž z roku 1872 s nápisem Wenzl Wels (někdejší majitel velkostatku)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351, kdy Čeněk z Lipé směnil s německobrodským měšťanem Thunlinem ves Hrzebnicz (původní název). V 18. století ves náležela k rozsochateckému panství. Majiteli tehdy byli Adolf a Václav Bechyňové z Lažan. Roku 1754 statek koupil soukeník Jan Kudela. Roku 1786 se stal spolumajitelem Prokop Vilibald Čermák. Roku 1844 vše koupil Jiří Stöhr. Roku 1873 se stalo vlastníkem město Německý Brod a to roku 1896 velkostatek prodalo Jindřichovi a Karlovi Battistům.

Vývoj počtu obyvatel Břevnice Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
294 257 208 198 241 241 233 185 205 201 165 164 164

Oficiální web obec Břevnice:
www.obecbrevnice.cz

PSČ Břevnice: 580 01