znak Tatrovice
Tatrovice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Erharta, zbudovaný již ve 14. století (prokazatelně stál v již zmíněném roce 1356). Původní nevelká budova, připomínající spíše kapli, byla roku 1555 přistavěním lodi rozšířena do současné podoby, nově sklenut byl tehdy i presbytář.
  • Památná Tatrovická lípa
  • Památná lípa v Křemenité
  • Památný Tatrovický buk

Historie

První historická zmínka o vsi (Totrwcz) se vyskytuje k roku 1356 v kostelní knize pražského arcibiskupství v souvislosti s obsazením místa po zemřelém faráři. Po většinu dalších staletí náležely Tatrovice k panství loketskému, později byla součástí loketského, karlovarského a sokolovského okresu. V 18. a 19. století šlo z hospodářského hlediska o zemědělskou ves, poměrně významnou byla i těžba křemene. V letech 1840 až 1913 působila v Tatrovicích šperkařská dílna a zdejší Tatrovické šperky (Dotterwieser Schmuck) si kupovaly ženy z celého Poohří a Krušnohoří. Industrializace zasáhla Tatrovice v roce 1895, kdy zde Josef Endler otevřel pletací továrnu, která zde fungovala až do roku 1945. V tomto roce byla většina obyvatelstva vysídleno do Německa a obec skoro zanikla. Oživení přinesl přelom 50. a 60. let, kdy byl nedaleko odsud vystavěn chemický a plynárenský závod ve Vřesové. Obec patří celostátně mezi pět sídel s nejvyšším podílem obyvatel německého původu (jedná se o přibližně pětinu obyvatel).

V roce 2010 proběhly v obci komunální volby, jejichž platnost řešil i Ústavní soud. V komunálních volbách zvítězila ODS poté, co získala 55 procent hlasů. Přibližně 70 procent obyvatel ale podepsalo petici, ve které tvrdí, že straně hlas nedali. Policie došla při vyšetřování k závěru, že s volebními lístky se skutečně manipulovalo a stal se trestný čin. Jenže pachatel je neznámý. U Ústavního soudu pak stěžovatelé neuspěli, protože promeškali zákonem stanovené lhůty.


Oficiální web obec Tatrovice:
www.tatrovice.cz

PSČ Tatrovice: 357 43