znak Jindřichovice
Jindřichovice

Pamětihodnosti

V obci se nachází barokní zámek, původně renesanční budova postavená v 17. století na místě tvrze rodu Šliků, který slouží jako okresní archiv, kostel sv. Martina z roku 1803 a mauzoleum, které vybudovala vláda Jugoslávie na památku srbským válečným zajatcům, kteří zahynuli v místním zajateckém táboře za 1. světové války. Nedaleko Jindřichovic je lovecký zámeček Favorit. V Jindřichovicích rostou památné stromy Jindřichovický klen a Martinské lípy v Jindřichovicích.

Historie

Osídlení, které se šířilo nepochybně od údolí Ohře, můžeme položit s jistotou do 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. V roce 1340 prodal tepelský klášter Jindřichovice Plickům, konkrétně Petru Plickovi, který se koupí Jindřichovic chtěl připojit k těžbě stříbra a olova na Horském potoce, zmiňované již 1314. Plickové měli své rodové sídlo ve Vranově (hrad Plickenstein též Plikenštejn), dnes již neexistující obci ve Slavkovském lese. V roce 1406 ztratili Plickové Nejdek i Jindřichovice, které přešly do rukou krále. Když obdrželi Šlikové od krále 1434 Loketsko do zástavy, zůstaly Jindřichovice s pohraničními lesy Sokolovu až do nové šlikovské linie, kdy asi roku 1525 Viktorín Šlik učinil z Jindřichovic rodinné sídlo a místu udělil v roce 1537 privilegium městského práva, později potvrzená císařem Ferdinandem I. Posledním Šlikem v Jindřichovicích byl Jáchym Šlik, kterému pro účast na stavovském povstání 1618-1620 mu byl dědičný statek ponechán na doživotí jen jako léno, nástupnickým čekatelem na toto léno byl stanoven Otto Nostic, který během stavovského povstání stál na císařově straně. Jáchym Šlik postoupil panství Otto Nosticovi již v roce 1627, který již v roce 1622 zakoupil panství Sokolov a obě panství spojil. Otto Nostic potvrdil 4. 7. 1630 městské privilegium, zemřel však již koncem roku. Protože zůstal bez potomků, zdědil panství sokolovsko - jindřichovické jeho synovec Jan Hartwig svobodný pán z Nostic. Jemu vděčí Jindřichovice za povýšení na tržní místo. Zemřel v roce 1683, panství zdědil jeho syn Antonín Jan a v témže roce potvrdil městské privilegium. Zemřel bezdětný ve vysokém věku v roce 1736. Jeho statky převzal dědictvím synovec František Václav z Nostic – Rhineku. V roce 1765 převzal statky jeho syn František Antonín. Zemřel v roce 1794 a panství získal jeho syn Bedřich. Za Nosticů byl Františkem Antonínem Nosticem postaven v nedaleké oboře lovecký zámeček "Favorit", který se stal hlavním sídlem panství. V původní podobě vydržel do roku 1898, kdy ho dal Jan Nostic zbořit a na jeho místě postavit dnešní novoklasicistní zámek, který se stal letním sídlem Nosticů. Nosticové drželi Jindřichovice od 17. století až do roku 1945.


Oficiální web obec Jindřichovice:
www.obecjindrichovice.cz

PSČ Jindřichovice: 357 04 až 357 05