Kraslice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kraslicích.

Historie

Oblast na horním toku řeky Svatavy a Libockého potoka byla postupně osídlována německými zemědělci už od poloviny 12. století. Osada byla povýšena na město až Karlem IV. v roce 1370, podle nějž se měly Kraslice stát základnou na trase do Durynska, která vedla přes Karlovy Vary a saský Schöneck. Dalším důvodem povýšení byl císařův zájem o rozvoj těžby stříbra v této oblasti.

V roce 1541 získaly Kraslice titul svobodného hornického města a od této doby používají písmeno G ve svém městském znaku.

Třicetiletou válku přežily Kraslice díky své poloze a ochranné listině celkem dobře a byly ušetřeny i pustošení švédských a císařských vojisek. V roce 1666 získává město od svobodných pánů ze Schönburku silně katolický hrabě Hans Hartwig von Nostitz a zavádí zde protireformaci, která do té doby na rozdíl od zbytku Čech zde proběhla neúspěšně. V květnu 1671 povolává hrabě Nostitz mladého duchovního ze Sokolova a zakládá v Kraslicích katolickou faru, rozpouští luteránské městské zastupitelství a nahrazuje ho katolickým. Téměř veškeré obyvatelstvo bylo nuceno přestoupit ke katolicismu nebo se vystěhovat. Valná většina po počátečním odporu nakonec přistoupila ke změně náboženství.

Městský znak

Od krále Karla IV. získalo město erb roku 1370, první známá podoba pochází však až z roku 1541. Tvoří ho modrý gotický štít, v němž je velké stříbrné písmeno G, symbolizující název města (německy Graslitz). Na štítu leží zlatá královská svatováclavská koruna.

Současná podoba znaku, jehož autorem je kraslický historik Václav Kotěšovec, byla nově schválena na počátku 90. let 20. století.

Kostel Božího těla

Katolický děkanský kostel Božího těla z let 1893 až 1896 byl vyprojektován v novorománském slohu. Kostel byl postaven podle návrhu architekta Ludvíka Láblera. Interiery s malbami s výjevy ze života Ježíše Krista jsou dílem výtvarníka Zikmunda Rudla. Styl je pseudoslohový, pouze v předsíni se nachází barokní krucifix.

Slavní rodáci

  • Julius Meinl, podnikatel
  • Johann David Starck, podnikatel
  • Johann Anton Starck, podnikatel
  • Josef Carl Starck, velkostatkář
  • Richard Dotzauer, politik
  • Franz Gruss (1891-1979), kreslíř a malíř

Oficiální web město Kraslice:
www.kraslice.cz

PSČ Kraslice: 358 01 až 358 03