Jenišov

obec, 901 obyvatel k 1.1.2014, 5,18 km2
znak Jenišov
Jenišov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390, samosprávnou obcí je od roku 1850. Mezi lety 1806 až 1928 se v Jenišově těžilo hnědé uhlí. Na katastru obce v té době bylo postupně otevřeno více jak 20 důlních děl. Vedla odtud lanovka na uhlí až na nádraží do nedalekého Chodova. Po roce 1928 a útlumu těžby uhlí se obec postupně stává zemědělskou vesnicí. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946 se v obci pouze bouralo.

Kolem roku 1968 byl v obci postaven panelák s šesti byty. V roce 1975 se obec stala součástí města Karlovy Vary. Větší výstavba nastala v obci až po roce 1983, kdy byla postavena opravárenská hala Státních statků závodu služeb Jenišov. V osmdesátých letech minulého století byla taktéž postavena prodejna potravin, areál závodu STS Toužim a 4 RD typu Okál. Po odtržení obce v roce 1990 od Karlových Varů dochází k velkému stavebnímu rozvoji. Za posledních deset let zde bylo postaveno více jak 140 rodinných domů a počet obyvatel se více jak zdvojnásobil. Obec nemá žádnou historickou stavbu a je v ní pouze kaplička z roku 1849 a tři chráněné duby. .

Spor o rozvoj obce

Spor o budoucnost obce vyvolal ruský investor, který má za cíl postavit domy pro šest set lidí, čímž by se počet obyvatel obce téměř zdvojnásobil. Proti plánu se postavil starosta a všichni zastupitelé obce. Petici s nesouhlasným stanoviskem podepsalo více jak 200 obyvatel obce. Investor usiluje o schválení projektu stavebním úřadem v Karlových Varech.


Oficiální web obec Jenišov:
www.jenisov.cz

PSČ Jenišov: 362 11

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí