Chodov

Památky

Nejvýznamnější památkou je jednoznačně barokní kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Ten byl vystavěn v 1. polovině 18. století stavitelem Brauenbockem podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hlavní oltář je ozdoben obrazem od Petra Brandla. Zvony snesené z věže kostela byly v roce 2003 prohlášeny kulturní památkou. Nedaleko katolického kostela najdeme sochu svatého Sebastiána a boží muka ze 17. století. Na náměstí tzv. Starého města byl znovuvztyčen Mariánský sloup z roku 1675. Krom kostela katolického si můžeme v centru prohlédnout i kostel českobratrský. Roku 1998 byl znovuodhalen pomník obětem válek, který byl vztyčen přesně o 100 let dříve, ale nedochoval se.


Oficiální web město Chodov:
www.mestochodov.cz

PSČ Chodov: 357 35