Zblovice

Pamětihodnosti

  • Kaple Panny Marie Růžencové - postavena v roce 1927, na oltáři obraz od Gustava Böhma. Drobná stavba se může pyšnit dvěma zvony; zatímco jeden se našel po skončení 2. světové války, byl zde již instalován druhý.
  • Stará vápenná pec zv. Babylón - technická památka patrně z 19. stol.
  • soubor staveb drobné sakrální architektury

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Zblovice byly založeny patrně Lichtemburky na jejich lenním bítovském panství poblíž lomů na vápenec (mramor), který se zde pálil na stavební vápno. Odtud pochází i původní název Příblovice, odvozený od "příbla" - lopaty na vybírání vápna z pece . Jedná se o nejpozději kolonizovanou obec středověkého Bítovska, neboť zdejší půda obklopená lesy není příliš úrodná. Podle německých příjmení původních obyvatel se zdá, že Zblovice byly původně osídleny německým etnikem, ale není to jisté; každopádně po třicetileté válce je zdejší obyvatelstvo podobně jako v sousedním Bítově slovanské. Za nejstarší část obce se považuje devět statků s čp. 2 - 10, osazenými podle emfyteutického práva.

V 1. světové válce padlo 8 občanů Zblovic. V roce 1924 byla postavena silnice směrem na Chvalatice a v souvislosti se zatopením Bítova vodami Vranovské přehrady byl ke katastru obce přičleněn Peksův mlýn a část dvora Vranče (1933). Po roce 1932 zde byla dokonce načas zřízena škola . V roce 1958 byly na kraji obce postaveny budovy JZD a vesnice poprvé spojena se světem autobusovou linkou. Dnes je značná část domů využívána k chalupaření a rekreaci.


Oficiální web obec Zblovice:
www.obeczblovice.wcw.cz

PSČ Zblovice: 671 07