znak Vysočany
Vysočany

Pamětihodnosti

  • Palliardiho hradiště, archeologické naleziště
  • Panský zemědělský dvůr - na okraji obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1498. Vysočany, samostatná katastrální a politická obec, 11 km severozápadně od Vranova, ani ne čtvrthodinky od Bítova (zaniklá obec pod hradem Bítov), na příkrém kopci. Rozloha obce je 723 ha 38 a, z čehož ploch stavebních je 3 ha 27a. Obyvatelstvo bylo r. 1790 ve 34 domech 179, r. 1834 ve 30 domech 224, r. 1880 ve 40 domech 217 a r. 1900 ve 39 domech 246 duší, Čechů, katolíků, zemědělců. Přifařena jest osada do Bítova, kde je hřbitov a pošta. Faráři bítovskému náležel kdysi grunt č. 6. Nejstarší rod na gruntě je rod Černého, již od r. 1755. R. 1905 byla ve Vysočanech zřízena pro osady Oslnovice a Vysočany školní expozitura s vyučovací řečí českou, do té doby byly obě osady přiškoleny do Bítova. ( Škola zanikla pro nedostatek žáků v 80. letech 20. stol.) Jména tratí: Deka, Dráha, Cípatá, Žlíbky, Klínky, Kudrnů kopec, Nivky, Poloudělí, Sedlíšek, Zadní Březí, Kroužky, Kopaninky přední a zadní. Místní jméno Vysočany značí podle dra. Dvorského „obyvatele osady Vysoké“ tedy Vysočané. Ale též je možno jméno vykládati po vysoké poloze místa, kterýž výklad je u našich Vysočan velmi případný. Ve Vysočanech byl kdysi lán pole majetkem oltáře sv. Vavřince v Bítově. R. 1424 kaplan od sv. Vavřince, Ješek, postoupil lán se dvěma nivami a kopcem porostlým lesem, kromě louky pod Holubovým žlebem a kromě desátku, s panským povolením, sedláku Janu Mertovi, aby mu za to na den sv. Doroty dával ročně 3 měřice ovsa, 6 kur, 20 vajec půl hřivny a 15 gr. platu a jednou pro vždy 3 kopy grošů. R. 1498 byly příslušenstvím hradu bítovského. Král Vladislav II. propustil je, spolu s ostatními osadami, páně Burjanovými Lichtenburského z Bítova, ze svazku manského. R. 1574 Ludmila Bítovská z Lichtemburka propustila obec Vysočany z práva odúmrtního. Vysočany byly vždy příslušenstvím bítovským a s tímto statkem měnily majetníky. R. 1612, když Volf ze Švarcenavy prodal Bítov Bočkovi Jankovskému z Vlašimě, byl již ve Vysočanech panský dvůr, který je dosud (tj. r. 1900).


Oficiální web obec Vysočany:
www.obec-vysocany.cz

PSČ Vysočany: 671 07