Nový Šaldorf-Sedlešovice

obec 1376 obyvatel k 1.1.2014 8,44 km2
znak Nový Šaldorf-Sedlešovice
Nový Šaldorf-Sedlešovice

Pamětihodnosti

  • Poklona v Sedlešovicích
  • Boží muka v Sedlešovicích
  • Kaplička v Novém Šaldrofě
  • Kaplička v Sedlešovicích
  • Pozdně gotický sloup v Sedlešovicích
  • 2 sloupy se jmény padlých vojáků v první světové válce

Historie

Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice patří k jednomu z nejstarších osídlení v blízkosti královského města Znojma. Historici ho datují už do 11. století. První písemné zmínky o obci Nový Šaldorf pochází sice z roku 1634, o obci Sedlešovice však již z roku 1190. Středověkou historii obce připomíná pozdně gotický sloup z počátku 16. století. Místní ho nechali postavit na paměť rozsáhlých záplav v obcí. Kromě rodinné zástavby jsou pro ni charakteristické i vinné sklepy s lisovnami v části obce zvané Modré sklepy.

Sedlešovice se staly součástí Nového Šaldorfu v roce 1961, ale obě spojené obce pak v letech 1976–1991 tvořily část města Znojma. Poté se od něj oddělily a zůstaly jako jedna samostatná obec.


Oficiální web obec Nový Šaldorf-Sedlešovice:
www.saldorf-sedlesovice.cz

PSČ Nový Šaldorf-Sedlešovice: 671 81