znak Lesonice

Pamětihodnosti

  • Zvonice
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Pomník padlých z první světové války

Historie

Osídlení oblasti je na základě archeologických vykopávek doloženo již od mladší doby kamenné. Nedaleko obce na kopci Leskoun se nacházelo hradisko. Mnoho nálezů pochází i z doby po stěhování národů, kdy bylo území osídleno Slovany. Obyvatelstvo bylo vždy ryze slovanské.

První zmínka o Lesonicích pochází z roku 1190 a týká se záznamů o převodu pozemků. Osudy obce ovlivnily mnohé válečné konflikty, například Prusko-rakouská válka, během níž tudy táhla nepřátelská pruská vojska, první i druhá světová válka.


Oficiální web obec Lesonice:
www.lesonicemk.cz

PSČ Lesonice: 672 01