Hluboké Mašůvky

obec 810 obyvatel k 1.1.2014 12,83 km2
znak Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Hlubokých Mašůvkách.
 • Poutní kostel Navštívení Panny Marie
 • Lurdská jeskyně pod kostelem
 • Kaple svaté Anny před kostelem
 • Kaple Panny Marie Pomocné u pramene
 • Výklenková kaplička - devět poklon
 • Křížová cesta a Kalvárie ve svahu nad vsí
 • Obrázky poutních míst Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska v lesní cestě k soše Panny Marie Lasalettské
 • Cesta Bolestné Panny Marie (7 kaplí)
 • Barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Iva (původně snad sv. Jana Sarkandra)
 • Sochy českých patronů před kostelem z r. 1953.
 • Smírčí kámen
 • Hradiště Královec, archeologické naleziště
 • Hradiště Nivy, archeologické naleziště
 • Vodní mlýn
 • Fara
 • Budova staré školy
 • 7 soch českých světců od znojemského sochaře Fischera
 • Pomník padlých

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220. Středně velká, čistě česká obec 8 km severně od Znojma. Na návrší za obcí významné archeologické naleziště z období neolitu - kultury s moravskou malovanou keramikou, místo nálezu unikátní ženské plastiky (tzv. hlubokomašůvecká venuše). Roku 1319 součást statku hradu Bukovina u Hostimi. V jejich držbě se střídala převážně drobná šlechta. Kolem roku 1600 připadly panství v blízkých Jevišovicích a náležely tam až do zrušení patrimoniální správy. Od 17. století významné poutní místo.

Poutní místo

Poutní kostel Navštívení Panny Marie byl původně kaplí, vystavěnou po roce 1680 polním maršálem Janem Ludvíkem Raduitem de Souches u vodního pramene, známého již roku 1620. Kapli rozšířil na kostel P. Josef Parma v letech 1948 - 50 podle projektu Theobalda Krátkého. V kostele uctívána milostná soška Panny Marie de Foy (též Foi), zvané podle belgického poutního místa u Dinantu. V 19. století sem přicházelo na hlavní pouť (Navštívení Panny Marie) až 80 procesí, ale poutě se konaly i na sv. Annu a na Jméno Panny Marie. Chodila sem procesí i z Rakouska. Toto poutní místo dodnes patří k nejživějším na jižní Moravě.


Oficiální web obec Hluboké Mašůvky:
www.hlubokemasuvky.cz

PSČ Hluboké Mašůvky: 671 52