Blížkovice

městys 1211 obyvatel k 1.1.2014 20,81 km2
Blížkovice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Bartoloměje na návsi, gotické jádro, jinak barokní
  • Kaplička u cesty k nádraží z období kolem roku 1850
  • Boží muka, u drůbežárny
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi z období před rokem 1750

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Blížkovice byly v jednu obec sloučeny až v roce 1910, o rok později opět rozděleny na Blížkovice - městys a Blížkovice - ves a definitivně sloučeny v roce 1919. V roce 1886 byl v obci založen čtenářský spolek, v roce 1893 hasičský spolek, v roce 1900 Národní jednota, v roce 1924 Sokol, Omladina a Orel. V roce 1848 byla v obci založena obecná škola. V roce 1880 byla v obci otevřena pošta, v roce 1924 byla v obci otevřena četnická stanice a v roce 1939 byla na katastru bývalých Blížkovic - vsi otevřena železniční stanice. Dne 10. dubna 1749 se zde narodil oftalmolog Jiří Procháska.

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Osobnosti

  • Jiří Konvalina – starosta městysu a poslanec Moravského zemského sněmu
  • Josef Konvalina – poslanec Prozatímního a Ústavodárného shromáždění RČS

Oficiální web městys Blížkovice:
www.blizkovice.cz

PSČ Blížkovice: 671 55