znak Bezkov
Bezkov

Historie

Dne 17. listopadu 1924 bylo stanoveno ministerstvem vnitra název této obce Bezkov. Uvažovalo se také o názvu Veskov. Bezkov byl dříve spojen s Mašovicemi v jednu obec asi do roku 1867. Jsou o tom doklady v archivu v Bezkově, dříve byl totiž jen jeden radní, který sídlil v Mašovicích. Osada byla pod vlastnictvím Křížovníků asi do roku 1848. Poslední rychtář byl František Komínek. Nejstarší záznam je zachován v Gruntovní knize od roku 1650 v listovním úřadě ve Znojmě. Nejstarší rodiny v osadě byly zaznamenány: Milikova, Brechtova, Komínkova. Kronika uvádí, že po třicetileté válce bylo osetých 17 domů, pusté 3 a starých pustých 540 měr. Vesnice byla poněmčena. Roku 1629 platila obec vrchnosti ročně 37 zlatých 36 grošů a dva denáry. Dřívější chalupníci robotovali 13 dní v roce a každý odevzdávali snopy. Od roku 1868 se vystřídalo zhruba 42 starostů.

  • Škola: 11. května 1864 je první zmínka o Bezkovské škole, kvůli místním sporů ze stavby sešlo až do roku 1893. Dětí bylo již na samotnou Mašoviskou školu bylo příliš, tak byl radou schváleno, že si sami na vlastní naklady mohou školu postavit. 15 října 1897 byla škola schválena.
  • Kaple p. Marie: Dřívější občané toužili si sami kapli postavit. Sami na ni přispívali jak penězi tak prací. Vše bylo zaznamenáno v obecní knize p. Martinem Molíkem. Podle jeho záznamu se začalo stavbou roku 1854 a byla dokončena 1855. Byla vysvěcena p. farářem Josefem Macháčkem. V knize také byla zaznamenána 32 jmen rolníků které se na stavbětě podíleli a jména dobrodinců kteří přispěli na kapli.
  • Památná kaplička: Nedaleko lípy stojí malá kaplička, nikdo neví kdo ji postavil, ani kdo lípu zasadil. Lípa má snad i přes 300 let, její kmen má v objemu 4,74 m.
  • Hřbitov: Roku 1908 se obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit nový hřbitov. Dříve se uvažovalo o postavení na obecním pozemku naproti myslivně, díky námitkám velkostatku ze stavby sešlo. Výstavba kostela vyšla zhruba na 4000 Kč. Stavba začala roku 1909 a byla zadána p. Ladislavu Všetečkovi ze Znojma. Dne 19. prosince 1909 byl kostel vysvěcen. Prvním hrobařem byl Jan Lendler. Obec obdržela od zemského výboru 500 Kč jako dotace.
  • Hasičství: Hasičský sbor byl založen na jaře roku 1920. První náčelník byl p. Jan Molík. Obecní sýpka byla pak proměněna v nové hasičské skladiště a později roku 1923 si postavili rozhlednu u hasičského skladiště.

Oficiální web obec Bezkov:
www.bezkov.cz

PSČ Bezkov: 669 02