znak Žeravice
Žeravice

Pamětihodnosti

  • Kostel Stětí svatého Jana Křtitele z let 1722–1728. Patronem kostela, který položil i základní kámen, je Hanuš Dětřich Petřvaldský. Při požáru obce v roce 1775 byl kostel zničen a jeho obnova byla dokončena v roku 1803. Půdorys má tvar kříže o délce 35 m a šířce 19 m. V interiéru jsou obrazy velehradského malíře Ignáce Raaba a křížová cesta z roku 1897 od Joži Uprky. Věžní hodiny z roku 1876 byly v roce 1912 vyměněny. Roku 1899 byly pořízeny varhany a 1906 oltář z kararského mramoru. V kostele je i hrobka hrobka Marie Crestencie z Petřvaldu.
  • Hřbitovní kaple svaté Barbory z roku 1689 s vyřezávaným oltářem ze 17. století
  • Tři kaple z let 1861, 1870 a 1913
  • Sloup se sousoším Svaté rodiny byl vztyčen v roce 1873 k ukončení epidemie tyfu
  • Památník J. A. Komenského – 26. dubna 1616 zde byl na bratrské synodě vysvěcen na kněze

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1235. Na území dnešního katastru obce se na počátku 15. století nacházela ves Horenčice. Roku 1412 se již uvádí jako pustá. Vladislav Jagellonský povýšil 14. června 1503 Žeravice na městečko s právem pořádání trhů.

Osobnosti

  • František Pivoda (1824–1898), učitel zpěvu a hudební kritik
  • Jindřich Trachta (1921–2000), od roku 1954 vedoucí české kolonie Batayporã v Brazílii

Oficiální web obec Žeravice:
obeczeravice.cz

PSČ Žeravice: 696 47