Ježov

obec, 710 obyvatel k 1.1.2014, 5,91 km2
znak Ježov
Ježov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jakuba Staršího na kopci Kříb (246 m n.m.) postaven asi v letech 1677–1681. Nad hlavním vchodem je zasazena deska s rodovými znaky Jiřího Bedřicha Forgače a jeho manželky Kateřiny Barbory z roku 1681. Uvnitř kostela jsou pánů z Dolní Moštěnice z let 1590–1846. Pod kostelem je krypta, ve které byli páni z Moštěnice pochováváni. Náhrobní kameny z pískovce byly původně v podlaze kostela, ale protože rychle chátraly, byly zasazeny do stěny kostela. Náhrobek zde má Mikuláš ze Zástřizl a Milotic (†1552, na náhrobku je vytesána podobizna Mikuláše v brnění), Jan Morkovský ze Zástřizl s manželkou Annou z Modřic (na náhrobku z roku 1590 jsou jmenováni i synové Jiřík, Proček, Bernard a Václav. Náhrobek Aliny Skrbenské z Hříště, která zemřela v roce 1614, je umístěn ve zdi za oltářem. Jde o jedno z mála míst s náhrobky protestantských pánů rodu ze Zástřizl. Po třicetileté válce byly takové náhrobky církví často likvidovány. V pozdější době přibyly i dva žulové náhrobky Marie Cecilie z Lowenfeldu (†1791) a jejího syna Rudolfa (†7.10.1846). Kostel míval tři zvony: Jakuba, Marii (z roku 1743) a Annu. V roce 1916 byly odevzdány při válečné rekvizici. Nové zvony farníci pořídili v roce 1924, ale roku 1942 byly opět odevzdány na válečné účely. V současné době je zde zvon Marie z roku 1940 a další v sanktusníku s reliéfy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého z roku 1780. Varhany vyrobil Matěj Strmiska z Uherského Hradiště v roce 1874. V letech 1989–1990 byly restaurovány.
  • Kaple svatého Marka
  • Fara
  • Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1928 s bustou T.G. Masaryka
  • Přírodní památka Losky.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320, kdy se píše o faráři Gerhardovi z Ježova. V letech 1570–1618 patřila ves k panství Dolní Moštěnice (nyní součást Hýsel). V roce 1652 byla v obci zřízena škola, roku 1880 byla postavena nová škola a současná pochází z let 1957–1960. Roku 1928 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Před 2. světovou válkou zde byl lignitový důl Prokop, poslední štola Pokrok byla uzavřena v roce 1964.


Oficiální web obec Ježov:
www.jezov.cz

PSČ Ježov: 696 48

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí