znak Hýsly
Hýsly

Pamětihodnosti

  • Školní budova postavená roku 1902. Škola zde fungovala až do roku 1979. Dnes zde sídlí obecní úřad a místní knihovna. V pravé části přízemí se nachází restaurace. Naproti budovy stojí památník obětem obou světových válek se sochou legionáře z roku 1923. V místě bývalé školní zahrady byl vybudován obecní kulturní areál a dětské hřiště.
  • Kaple sv. Prokopa z roku 1936, která nahradila starou dřevěnou zvonici rozebranou roku 1932 při stavbě silnice.
  • Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého a erbem okřídleného lva s mečem (Postavený roku 1706 na místě, kam až údajně dosahovala velká povodeň v tomto roce)
  • Zámek Dolní Moštěnice a zámecký park s památným stromem jasanem ztepilým. Tento zámek byl roku 1719 přestavěn na barokní sídlo. Za socialismu sloužil jako ubytovna a kanceláře pracovníků JZD.
  • Rozhledna Johanka – 11 m vysoká dřevěná rozhledna z roku 2006 ve svahu nad Moštěnicí ve výšce 272 m n.m.
  • Vinné sklepy, tzv. „búdy“ na kopci nad obcí
  • Nejmenší sluneční hodiny v České republice s modelem sluneční soustavy z roku 2008

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131 z kroniky olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kdy byla část osady předána kostelu ve Spytihněvi a část kostelu v Břeclavi.

Po roce 1350 se připomíná existence osady Dolní Moštěnice se třemi dvory asi kilometr na sever od Hýsel proti proudu potoka Moštěnky za jejím soutokem s Moravanským (dnes Čeložnickým) potokem. Roku 1618 byla Moštěnice v důsledku třicetileté války zpustošena a již nebyla obnovena. Ves definitivně zanikla po velké morové epidemii v letech 1678 – 1681.

Počátkem 90. let 20. století se stala součástí Hýsel osada Dolní Moštěnice stojící na místě dřívější zpustošené osady. Byla tvořena pouze zámkem se zahradou, statkem a několika domy.


Oficiální web obec Hýsly:
www.hysly.eu

PSČ Hýsly: 696 50