znak Vlkoš
Vlkoš

Pamětihodnosti

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1770-1780 byl postaven na místě starého a zřícením hrozícího kostela. Největší část nákladu zapravil ze svého Ludvík Serényi, který byl tehdy proboštem v Olomouci. Dal se proto po své smrti v roce 1780 pohřbít v hrobce pod kostelem. Za druhé světové války byl těžce poškozen (56 zásahů).
  • Barokní kaple sv. Jana z 2. poloviny 18. století
  • Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra. Každoročně v létě pořádá Den vojenských tradic.
  • 12 lip malolistých v různých částech obce chráněných jako památné stromy (2 lípy U Svatého Gerarda, 6 lip severně od obce podél polní cesty, v lokalitě U Tří Svatých s obvodem kmenů od 160 cm do 488 cm a 4 lípy na severovýchodním okraji obce u polní cesty)
  • Vinné sklepy. Spolek Přátelé Achtele zde každoročně pořádá kulturní akci Sklepy dokořán

Historie

O obci Vlkoš se poprvé zmiňuje listina sepsaná v Čejkovicích dne 18. října 1248. Latinsky je zde nazvána Vlkus. Ve znaku má obec na modrém štítu vlka ve skoku, který je zespodu probodnut zlatým šípem se stříbrným hrotem. V horních rozích jsou dva vinné hrozny.

Osobnosti

  • Sergěj Ingr (1894-1956), československý generál a ministr obrany exilové vlády, vlkošský rodák, má zde výše zmiňované muzeum.
  • Karel Macháček (1916-2005), vojenský lékař
  • Marie Pospíšilová (*1944), atletka
  • Zdeněk Vítek (1913-1958), lékař, za 2. světové války v československé armádě v Anglii, vlkošský rodák

Oficiální web obec Vlkoš:
www.vlkos.cz

PSČ Vlkoš: 696 41