znak Milotice
Milotice

Pamětihodnosti

 • Zámek z konce 16. století na místě bývalé tvrze, barokně přestavěný 1719–1743.
 • Kostel Všech Svatých (1697–1701). Vysvěcen byl olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna 10. srpna 1744. Kostel byl obklopen hřbitovem, zrušeným v roce 1784. V tom roce byla postavena barokní ohradní zeď a na její pilíře postupně umístěny sochy sv. Anny, sv. Josefa, sv. Izidora, sv. Jana Nepomuckého, sv. Libora, sv. Floriána, sv. Vendelína a sv. Jana Křtitele. Většina soch pochází od Ondřeje Schweigla a Josefa Leonarda Webera. V průčelí nad vchodem je socha sv. Medarda z roku 1851. Cibulová věž z roku 1911. Zvony z let 1807 a 1968. Pod kostelem je hrobka rodu Serenyiů.
 • Hřbitovní kaple sv. Rocha, sv. Šebastiána a sv. Rozálie z let 1849–1851. Sochy sv. Rocha a sv. Šebastiána po stranách vchodu z roku 1904. Kaple byla postavena na podnět faráře Vincence Janlíka během epidemie cholery.
 • Na návsi socha Immaculaty (polovina 18. století).
 • Šidleny, areál asi 200 vinných sklepů, z nichž nejstarší je z roku 1800. Od roku 1972 se zde pravidelně pořádá Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice.
 • Písečný rybník, přírodní rezervace severovýchodně od obce
 • Horky, přírodní rezervace v jihozápadní části obce
 • Kopec Náklo, výletní místo jižně od obce

Galerie

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1341. V roce 1360 drželi zdejší tvrz obehnanou vodním příkopem Zdeněk a Čeněk z Ronova. Za husitských válek byly Milotice významným střediskem husitů. Za 35 000 zlatých koupil ves 14. května 1648 Gabriel Serényi, jehož rod zde zůstal do roku 1888. V letech 1888–1945 sídlili na milotickém zámku Seilernové.

Název obce se odvozuje od majitele osady – Miloty. Západně od obce bývala zaniklá ves Jiříkovice.

Osobnosti

 • Vincenc Janalík (1804–1855), katolický kněz, v Miloticích sloužil do roku 1846
 • Václav Šamánek (1846–1916), lékař a kulturní činitel na Liberecku, rodák z Milotic
 • František Weber (1856–1908), milotický farář a poslanec
 • Jan Bárta, cyklista

Oficiální web obec Milotice:
www.milotice.cz

PSČ Milotice: 696 05