Čeložnice

Pamětihodnosti

  • Zvonice v horní části obce postavena v roce 1854 na místě starší dřevěné zvonice. Z původní zvonice byl převzat zvon. Druhý zvon byl zakoupen v roce 1870 z kostela sv. Václava v Kostelci. V roce 1942 musel být zvon odevzdán při válečné sbírce kovů. O rok později obecní zastupitelstvo schválilo koupi nového zvonu. Dříve se u zvonice každou neděli odpoledne od 16. května do 8. září konala pobožnost. V nice je kamenná socha Jana Nepomuckého z roku 1761. Na zdi jsou zhotoveny sluneční hodiny.
  • Kaple z roku 1873 vystavěná manželi Křemečkovými
  • Kamenný kříž z roku 1802 v severní části obce
  • Kříž před školou byl vysvěcen 21. listopadu 1897
  • Pomník z roku 1920 s českým lvem vítězně stojícím na habsburské orlici a se jmény 16 padlých občanů Čeložnic v 1. světové válce. Stavbu pomníku provedla kyjovská kamenická firma Rudolf Petr. Později byla přidána pamětní deska připomínající osvobození obce 29. dubna 1945.
  • Smraďavka – sirný pramen severně od obce, v údolí potoka. V přilehlé tůňce žije čolek horský. V roce 1921 zde bylo uvažováno o výstavbě lázní.
  • Kalíšek – Malá pískovcová skála ve tvaru kalicha severně od obce
  • Chráněný strom jeřáb oskeruše

Historie

Poprvé se obec vzpomíná v roce 1131 jako majetek olomouckého biskupského statku v Šitbořicích. V roce 1499 se ves stala majetkem Zástřizlů, kteří ji roku 1527 připojili k milotickému panství. V roce 1870 zde byla vystavěna cihelna. V roce 1897 postavil v obci jednotřídní školu za 12 000 K zednický mistr Eusebius Cibulka z Kyjova. Roku 1903 bylo na škole přistavěno patro a byla rozšířena na dvoutřídku. V letech 1898–1899 byla vystavěna silnice do Kostelce a 1912–1913 přímo v obci byla vystavěna okresní silnice. Roku 1931 byl vybudován bazén ke koupání a obec byla elektrifikována. Na konci 2. světové války byly Čeložnice osvobozeny rumunskými vojáky 29. dubna 1945. Od roku 1947 je v obci telefon, 1949 místní rozhlas a družstevní prádelna.

Na dnešním katastru obce bývala ves Hostašov, která se v roce 1499 uvádí jako pustá. Podle pozdější tradice bylo v Hostašově 17 domů a obyvatelé se živili výrobou kolomazi při pálení smrků. Pramen Čeložnického potoka a někdy i samotný potok je dodnes místními nazýván Kolomaznica.

Ve znaku má obec hrozen, kosíř a révu. Obecní kronika je vedena od roku 1926.


Oficiální web obec Čeložnice:
www.celoznice.cz

PSČ Čeložnice: 696 51