znak Vysoké Popovice
Vysoké Popovice

Pamětihodnosti

  • Zaniklá tvrz
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele (původně dřevěný, dnes zděný)
  • Budova fary z 18. století
  • Budova staré školy z roku 1831 (dnes přestavěna na Obecní úřad, poštu, kadeřnictví a místní knihovnu)
  • Budova nové školy z roku 1938
  • Zájezdní hostinec - Panská hospoda z roku 1755

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228. Byla samostatným statkem pánů z Popovic. Od roku 1482 se Popovice trvale přidali k rosickému panství. V Popovicích stávala tvrz, která byla vypálena za výpravy uherského krále Matyáše Korvína proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. Nejstarší obecní pečeť z roku 1749 s radlicí mezi dvěma květy nese nápis Popowiz. Na pečeti z roku 1768 je kromě dvou květů nápis Dediny Popowiez. Poslední pečeť bez data nese nápis Popoviz s obrazem Jana Nepomuckého.


Oficiální web obec Vysoké Popovice:
www.vysoke-popovice.cz

PSČ Vysoké Popovice: 664 84