znak Tetčice
Tetčice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Tetčicích.

Nejstarší památkou je barokní kaple sv. Floriána, která byla postavena v roce 1764, další památkou je socha sv. Jana Nepomuckého z přelomu 18. a 19. století stojící na skále. Pod touto sochou se nachází neobvyklá skupina kříže s dvěma pylony pocházející z roku 1850. Na pylonech jsou zobrazeny sv. Jan Evangelista a Panna Marie.

Na kopci Bučín nad obcí se ve středověku nacházel hrad.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104, první ověřená historická zmínka pochází až z roku 1349.

Do roku 1852 se v obci nacházel velký rybník, který zanikl při výstavbě železnice. Jeho hráz byla v místech silnice vedoucí od železniční stanice ke Křibům. Za jeho vznik vděčí obec majitelům rosického panství. Tetčice jsou dodnes s ním spjaty, jak je patrno i ze znaku a vlajky obce.

O rozvoj obce se nepřímo postaraly nedaleké černouhelné doly Rosicko-Oslavanského revíru. V letech 1852-1855 se totiž do dolů postavila železnice z Brna a přinesla obci nejen několik pracovních příležitostí a pohodlné spojení až do středu Brna, ale i podstatné změny ve vzhledu obce. Postavení nádraží také umožnilo v jeho blízkosti postavit pilu, která je tam dodnes, ačkoli se obec mezitím rozrostla a pila je dnes vlastně centrem obce.

Osobnosti

  • Hubert Svoboda (1891–1969) – architekt a stavitel

Oficiální web obec Tetčice:
tetcice.cz

PSČ Tetčice: 664 17