Rosice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Rosicích (okres Brno-venkov).
  • Zámek na kopci nad soutokem Bobravy s Říčanským potokem je dominantou města. Místní hrad byl přestavěn na zámek pravděpodobně za Pertolda z Lipé. Další přestavba do renesančního slohu proběhla za Žerotínů v 17. století. Posledním soukromým majitelem zámku byl Mořic Arnold baron de Forest-Bischofsheim, který vzdoroval pozemkové reformě, ale nakonec majetek odprodal státu. Dnes na zámku sídlí městská knihovna, Středisko volného času (dříve Dům dětí a mládeže) a od října 2010 zprovozněné Zámecké kulturní centrum. Od dubna do října je veřejnosti přístupná zámecká expozice. Jižní křídlo zámku využívá obecní úřad s rozšířenou působností.
  • Děkanský a farní kostel sv. Martina stojí na návrší jižně pod zámkem, obklopen bývalým hřbitovem. Původně románský kostel je pozdějšími přístavbami upraven v kombinaci gotického a renesančního stylu. Je nejstarší stavbou ve městě.
  • Poutní kaple Nejsvětější Trojice na jižním návrší města založil majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu v 18. století. Ke kapli vede chráněná lipová alej s křížovou cestou, oficiálně registrovaná pod jménem Lipové stromořadí v Rosicích.
  • Kašna se sochou slovanské bohyně Živěny na náměstí byla instalována roku 1868 při příležitosti otevření prvního městského vodovodu. Původně byla umístěna v Brně na Lidické ulici.
  • Pranýř pod radnicí není používán od zrušení místního hrdelního soudu roku 1752. Na současné místo byl postaven roku 1959.
  • V Rosicích také sídlí včelařské muzeum s knihovnou Českého svazu včelařů a včelařskou chovatelskou stanicí.
  • Na poli pod Oborou roste stará památní hrušeň, evidovaná v seznamu památných stromů jako Hrušeň pod Oborou.

Historie

První dochovaná zmínka o Rosicích se nalézá v listině z roku 1259, v níž jsou zmiňováni majitelé místního hradu bratři Bohuš a Hartman s přídomkem z Rosic. Ve 14.–15. století patřily Rosice Hechtům z Rosic, jejichž erb zdobila stříbrná štika v červeném poli.

Rosice se postupně vyvinuly v městys a roku 1907 byly císařem Františkem Josefem I. povýšeny na město a obdržely městský znak. Od roku 1921 do roku 1996 zde fungovala sklárna.

Od roku 2003 jsou Rosice obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvod čítá celkem 24 obcí.

Pendrov

Součástí Rosic se osada Pendrov (německy Pendorf) stala od roku 1880. Do té doby byla vedená jako samostatná osada. První zmínka o ní pochází z roku 1369. Její zastavěné území lze ohraničit zhruba spojnicí nádraží, ulice Nádražní, ulice 1. května až ke křižovatce, dále celá ulice Pod Zahrádkami, Úvoz směrem dolů a kousek ulice Tetčické až k stavební proluce. Nejstarší stavení mají přečíslovaná čísla domů. K původnímu popisnému číslu se přičetla číslovka 700.


Oficiální web město Rosice:
www.rosice.cz

PSČ Rosice: 665 01