znak Nová Ves
Nová Ves

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Nové Vsi (okres Brno-venkov).
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • Památník obětem obou světových válek, naproti obecnímu úřadu
 • Boží muka u silnice směrem na Ivančice-Letkovice, V od obce
 • Boží muka v zahradě u domu čp. 203, SV okraj obce směrem na Oslavany
 • Hostinec č.p. 2
 • Venkovská usedlost č.p. 5
 • Venkovská usedlost č.p. 6
 • Venkovská usedlost č.p. 7
 • Venkovská usedlost č.p. 8
 • Venkovská usedlost č.p. 9
 • Venkovská usedlost č.p. 11
 • Venkovská usedlost č.p. 12
 • Venkovská usedlost č.p. 25
 • Krucifix nacházející se na jižním okraji obce, u plotu zemědělského družstva
 • Krucifix stojící v severozápadní části obce, u čp. 205
 • Krucifix stojící východně od obce, jižně od silnice směrem Ivančice-Letkovice
 • Kaplička na návsi, která však byla před několika desítkami let zbourána a dnes zde vede silnice.
 • Smuteční vrba na návsi

Historie

Území, na němž obec leží a které se nachází západně od Ivančic, patří k nejstarším kulturním oblastem regionu. Původní obec vznikla kolem poloviny 14. století (kolem roku 1350) po zaniklé osadě Řevušín (Revssin) zmiňované roku 1230, kterou Arnold, opat třebíčský, zastavil v roce 1230 oslavanskému klášteru za 75 hřiven. Osada, majetek oslavanského kláštera, byla vypálena a nová vesnice následně vznikla blíže k Oslavanům. Místo, na němž původní osada stávala, se nazývá „Pustá ves“. První písemná zmínka o obci Nová Ves pochází z roku 1547, ale patrně se zmiňuje již roku 1354. Po zániku kláštera s celým panstvím, střídala různé majitele. Na pečeti byl tehdy nápis DEDINA NOWA WES a znak radlice, na níž byl vyryt vinařský nůž. Je doloženo, že tato pečeť se používala do roku 1750. Na následné pečeti z roku 1870 se nachází nápis Obec Nová Ves, hrábě, 2 kosy a pluh. To vyjadřovalo zemědělský charakter, který si obec udržela do současnosti. V roce 1914 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Na návsi bývala kaplička, která byla ve 20. století zbourána. Na přelomu 20. a 21. století se začal budovat nový sportovní areál, který byl otevřen v roce 2004. V roce 2012 obec získala svůj znak.


Oficiální web obec Nová Ves:
novaves-bv.cz

PSČ Nová Ves: 664 13