znak Jinačovice
Jinačovice

Historie

První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1358, tehdy měla 11 stavení. Ve středu návsi se nachází dominanta obce z roku 1854, kaple svaté Maří Magdalény, celkově opravená v roce 1997. Ke svátku Maří Magdalény 22. července se každý rok konají krojované mladé hody.

  • 1854 — Na místní návsi je vystavěna nová zděná kaplička se zvonicí, zasvěcená Maří Magdaléně, namísto staré sešlé dřevěné kapličky.
  • 1856 — Zavedena tradice "Zeleného stolu" hrabětem Řehořem Ypsilantim, manželem majitelky veverského panství. Tradice se vyznačovala tím, že při honu obědval a odpočíval se svou družinou v lese u rozcestí cest do Moravských Knínic a do Jinačovic. Tradice trvala až do roku 1881 a v současné době je místo udržováno.
  • 1866 — Byl postaven kamenný kříž, u něhož se odbývalo symbolické poslední rozloučení. Rozloučení zesnulých občanů s obcí při jejich poslední cestě na kuřimský hřbitov. Kříž se nacházel na tehdejším konci vesnice při cestě ke Kuřimi (v dnešní době se nachází před školní budovou)
  • 1886 — Nechala občanka Josefa Pláteníková na svůj náklad postavit při polní cestě "Na Skalkách" kamenný kříž za 240 zlatých. Tento kříž tam stojí dodnes.
  • 1903 — Byl postaven pomník mezi obcí Jinačovice a Řečkovicemi na památku tragédie, kdy byl 13. ledna tohoto roku zastřelen hajný Richard Kučírek. Pomník se nachází v lese na místě zvaném "Pod Borkami". Hajný, který bydlel v hájovně v dnešní České byl zastřelen pytláky, bratry Kocourkovými z Řečkovic
  • 1922 — Za přispění "TJ Sokol" a "Sboru dobrovolných hasičů" na výstavbu pomníku, byl 30. července poprvé odhalen nový pomník na paměť obětem I. světové války.
  • 1958 — Při taneční zábavě v hostinci "Jednota" někteří návštěvníci pobořili pomník padlým v I. a II. světové válce. Tento pomník byl původně umístěn u boku obecní budovy, po tomto incidentu musel být však odstraněn
  • 1959 — V roce 1959 byl postaven před školní budovou nový pomník na paměť občanům Jinačovic, kteří padli během I. nebo II. světové války. Na černé mramorové desce jsou vyryta jména: Antonín Cibulka, Jan Dvořáček, Adolf Hrabal, Antonín Jebáček, František Kazda, Hynek Krejčí, Alois Kříž, Antonín Kučera, Antonín Kučera, Pavel Lazar, Hynek Málek, Leopold Ondráček, Čeněk Pospíšil, Karel Sládek a Rudolf Stodůlka. Jsou to jména občanů, kteří položili své životy jako vojáci rakouské armády na bojištích 1. světové války.

Na desce z bílého mramoru jsou uvedena jména občanů, kteří zahynuli během II. světové války: obchodník Pavel Hornoch, který umřel v koncentračním táboře a mladík Jaroslav Jebáček, který umřel jako letec v Anglii.

Dále jsou zde uvedena jména občanů, kteří zahynuli v Jinačovicích během válečných událostí na konci války: František Böhm, Marie Dohnalová, Anička Dvořáčková, manželé Antonín a Antonie Chlubní, Alois Chrápavý, Jan Pláteník, Kateřina Pospíšilová a František Vojta.


Oficiální web obec Jinačovice:
www.obecjinacovice.cz

PSČ Jinačovice: 664 34