znak Česká
Česká

Pamětihodnosti

  • Kaple Panny Marie Růžencové
  • Kamenný křížek
  • Památník obětem první a druhé světové války
  • Lípa svobody
  • Lípa z roku 1883 před obchodem
  • Lípa z roku 1884 před nádražní budovou

Historie

První písemná zmínka o dnešní obci pochází z roku 1784, kdy byl kuřimskou vrchností v rámci raabizace zrušen a rozparcelován zdejší lelekovický poplužní dvůr mezi 24 osadníků, pocházejících z okolí Litomyšle v Čechách. Původní ves dostala název Zinsdorf (německy Činžovní ves), což se později změnilo na Zinsendorf. Tito osadníci se ve smlouvě s vrchností ze 17. ledna 1785 zavázali postavit 10 domů po levé a 10 domů po pravé straně zdejší silnice jižně od místní hospody. Z počátku byla nově vzniklá dědina osadou Lelekovic bez vlastního katastrálního území. Samostatné katastrální území bylo vymezeno teprve roku 1907, tehdy ovšem ještě v poněkud odlišných hranicích. Teprve roku 1921 získala obec své dnešní jméno, upomínající na původ svých prvních obyvatel.


Oficiální web obec Česká:
www.ceska.cz

PSČ Česká: 664 31