znak Uherčice
Uherčice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jana Křtitele
  • Boží muka
  • Socha svatého Jana Nepomuckého

Historie

První zmínka o obci pochází z počátku 13. století. V roce 1220 se můžeme setkat s jejich jménem v podobě "ad Vhricic" nebo v jiném prameni jsou uvedeny jako "villam Vrsciz". Německou podobu jejich úředního jména Auerschitz máme doloženu poprvé k roku 1297. Ve 14. století ves držel vilémovský benediktinský klášter. V roce 1565 byly Uherčice v majetku mocného rodu Žerotínů. Ti je v roce 1610 odprodali Františku kardinálu z Ditrichštejna. Tak byla ves až do roku 1848 spojena s mikulovským panstvím. Od roku 1850 náležely Uherčice k soudnímu okresu Hustopeče. Protože však ty byly 8. října 1938 okupovány a odtrženy od republiky, přešla jejich správa na sousední okres Židlochovice a později na politický okres Brno. Po osvobození 16. dubna 1945 a po obnově okresu Hustopeče se politická správa opět vrátila. Se zánikem tohoto okresu v roce 1960 se Uherčice staly součástí okresu Břeclav.


Oficiální web obec Uherčice:
uhercice.cz

PSČ Uherčice: 691 62