Rakvice

obec, 2178 obyvatel k 1.1.2014, 21,79 km2
znak Rakvice
Rakvice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jana Křtitele - Původně kaple sv. Ondřeje postavená v letech 1430 až 1434. V roce 1503 byla kaple povýšena na farní kostel. Roku 1605 byl kostel Bočkajovci vypálen, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl v druhé polovině 17. století obnoven (v urbáři hodonínského panství z roku 1692 se píše, že kostel je již obnoven) a následně byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v roce 1875 rozšířen. Výška věže včetně báně činí 33,66 m.
  • Socha svatého Jana Nepomuckého - Dílo sochaře Tomáše Schweigla z roku 1775, pořízeno nákladem obce 40 zlatých a Jana Březiny 45 zlatých.
  • Barokní kříž - Misijní kříž z roku 1803 s kryptogramem.

Historie

Přibližně v místech, kde dnes leží obec Rakvice, ale spíše blíže k toku Dyje, existovalo asi až do 13. století slovanské sídliště. To dokazuje několik nálezů slovanské keramiky.

První písemná zmínka o obci Rakvice pochází z roku 1248, kdy kníže Oldřich III. Korutanský daroval majetek v Rakvicích čejkovickým templářům. V letech 1430 až 1434 byla v Rakvicích postavena kaple sv. Ondřeje. Roku 1498 byl u kaple zřízen hřbitov.

V roce 1540 se v Rakvicích usadili habáni. Roku 1582 z Rakvic odešel katolický farář Albrecht a nahradil ho českobratrský farář Jan Černovín. Roku 1605 byly Rakvice vydrancovány vojskem, které vedl Štěpán Bočkaj. Na konci třicetileté války v roce 1648 měly Rakvice jen 180 obyvatel oproti 510 občanům před válkou. Koncem 17. století se však začaly Rakvice znovu osídlovat. A v roce 1692 byl, podle urbáře Hodonínského panství, v Rakvicích obnovený kostel a škola.

Roku 1762 koupil hodonínské panství včetně obce Rakvice císař František I. V roce 1777 bylo v Rakvicích provedeno očíslování domů. Dne 24. května 1788 byl představenými obce, v čele s rychtářem Janem Cabalem, potvrzen josefínský katastr obce Rakvice. V roce 1793 žilo v Rakvicích 928 obyvatel a v roce 1840 pak 1172 obyvatel.

V roce 1866 byla v Rakvicích usazena pruská posádka vojáků, která přinesla do Rakvic choleru. Od 1. srpna do 20. září 1866 zemřelo na choleru 146 občanů Rakvic. Rakvický hřbitov nestačil, a tak se pohřbívalo na odlehlém pohřebišti za panským dvorem.

I když železniční trať Břeclav - Brno byl uvedena do provozu už v červenci roku 1839, tak obec Rakvice se své železniční zastávky dočkala až v roce 1886, kdy na ni obec uvolnila z rozpočtu 600 zlatých.

Roku 1932 byla v Rakvicích postavena měšťanská škola.

Dne 26. května 1936 se vydali žáci základní školy v Rakvicích na výlet na Pálavu. Cestou musely být děti s vozy převezeny pramicí přes řeku Dyji. První dva vozy byli převezeny v pořádku, při převozu třetího vozu se pramice potopila. Při této tragédii se utopilo 31 dětí.

V neděli 15. dubna 1945 byla obec Rakvice osvobozena Rudou armádou.


Oficiální web obec Rakvice:
www.rakvice.cz

PSČ Rakvice: 691 03

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí