znak Dolní Věstonice
Dolní Věstonice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Dolních Věstonicích.
  • Přímo nad obcí se tyčí zřícenina hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pavlovských vrchů Děvín.
  • Na východním okraji obce se nalézá významná geologická lokalita Kalendář věků a místo významných archeologických nálezů.
  • Původně gotický Kostel svatého Michaela archanděla připomínán již v roce 1389.
  • Budova bývalé radnice ze 16. století, v níž je v současné době umístěna archeologická expozice.
  • Sousoší Panny Marie pomocné od Ignáce Lengelachera z roku 1724
  • Habánské náměstí, tzv. Husí plácek, patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské oblasti. Habánské vinné sklepy zde kdysi tvořily celé náměstíčko. Dnes jsou zde jen rozvaliny nebo nic.http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-dolni-vestonice-husi-placek.html

Galerie


Oficiální web obec Dolní Věstonice:
www.obecdolnivestonice.cz

PSČ Dolní Věstonice: 691 29