znak Rozsíčka

Pamětihodnosti

  • Zvonice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374, kdy byla v držení kunštátského panství. Posléze v 15. století byl Kunštát spojen s lysickým panstvím a po jeho opětovném rozdělení v 16. století obec připadla městu Lysice. Později náležela ještě k panství drnovickému. Název obec získala podle místního jména Rozsocha, což mohlo nejpravděpodobněji znamenat obci umístěnou mezi dvěma kopci.

Významní rodáci

  • Lia Valková

Oficiální web obec Rozsíčka:
www.rozsicka.cz

PSČ Rozsíčka: 679 74