znak Lubě
Lubě

Pamětihodnosti

  • Kaple Narození Panny Marie

Historie

Nejstarší zpráva pochází z roku 1360, kdy se obec hlásila k bukovskému panství. Falzum z 12. století zmiňuje obec již v roce 1073, kdy je zde připomínán zdejší potok Lubě. Od 16. století byla obec rozdělena mezi pány z Černé Hory a pány z Lomnice. Jméno obce je odvozeno podle slova lub, což znamená stromovou kůru. Byla tak tedy označována zdejší osada, která se skládala z domů pokrytých kůrou.

V letech 2006-2010 působil jako starosta Josef Filka, od roku 2010 tuto funkci zastává Jana Formánková.


Oficiální web obec Lubě:
lube.webnode.cz

PSČ Lubě: 679 21