znak Lažany
Lažany

Pamětihodnosti

  • Smírčí kříž
  • dva smírčí kameny
  • hospoda ze 16. století "U Kovářů"
  • kaple sv. Jana
  • pomník padlých
  • v roce 2006 postavená studánka u Ludmily

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353. Od roku 1390 byl pozemek obce rozdělen do dvou rodin, a to mezi pány z Boskovic a pány z Černé Hory. V roce 1504 Ladislav z Boskovic prodal část pozemků městu Brnu, odkud se neznámo jak dostávají do vlastnictví maltézských křížovníků.


Oficiální web obec Lažany:
www.lazany-morava.cz

PSČ Lažany: 679 22