Letovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Letovicích.

Keltský skanzen Isarno

Kostel sv. Prokopa

Původně gotický kostel sv. Prokopa byl postavený v letech 1370 až 1380, a později byl několikrát přestavován. Před kostelem se nachází fara, o níž je první zmínka již v roce 1353. Uvnitř kostela jsou cenné historické náhrobky majitelů letovického panství.

Historie

Pravěk

 • Mladší doba kamenná – První známky osídlení údolí, kde se nyní rozkládají Letovice patří do období neolitu. Jedná se o provrtané kamenné mlaty.
 • Doba bronzová – Z tohoto období byly vykopány bronzové předměty lužické kultury. Jedná se o kopí a sekyrku s dutinkou a ouškem.
 • Doba železná – Z doby halštatské ani z laténského období nejsou žádné důkazy o osídlení.

Starověk

 • Doba římská – Bylo nalezeno několik mincí, které podporují teorii obchodního spojení přes Malou Hanou. Našly se mince z období císaře Trajána (vládl 98 – 117 n.l.), císaře Aureliána (vládl 270 – 275 n.l.) a císaře Konstantina I. (vládl 306 – 337 n.l.).
 • Doba stěhování národů – Kolem 6. století se zde začali usazovat první Slované, což potvrzuje nález pískovcové sošky a hlavy bůžka v roce 1840.

Středověk

 • 1145 - rok první písemné zmínky o Letovicích. Jde o listinu Oty III. z Olomouce. Psalo se v ní o darování části mostného klášteru v Litomyšli. Později bylo zjištěno, že se jedná o padělek z 13. století. Název Letovice je zde uváděn ve tvaru Lethowicz.
 • 1241 - Letovice byly vypleněny Tatary, kteří táhli od Olomouce (Mongolský vpád na Moravu roku 1241).
 • Ve 2. polovině 14. století vznikla v Letovicích sbírka přísloví a sentencí (stručná a výstižná myšlenka), jejímž autorem byl Jan z Letovic.
 • 1399 - dobytí hradu Heraldem z Kunštátu.
 • 1424 - husité dobyli hrad a vypálili celé město.
 • V průběhu 15. století byl v Letovicích přeložen z latiny do staročeštiny cestopis Marca Pola Milion. Tento překlad použil Václav Hanka jako zdroj staročeštiny, kterou posléze využil při padělání Rukopisu zelenohorského.

Novověk

 • 1505 – Ladislav z Boskovic sjednotil Letovice, jež byly téměř 100 let rozděleny na Dolní a Horní.
 • 1645 – město a hrad dobyli Švédové.
 • 1648 - město bylo vypáleno Švédy.
 • 1674 - i po více než dvaceti letech od skončení třicetileté války jsou dvě třetiny domů ve městě prázdné.
 • 1754 - byla založena plátenická manufaktura, která se do konce 18. století stala největší na Moravě.
 • 1782 - Josef II. udělil městu právo trhu na vlnu.
 • 1848 – Letovice byly zařazeny pod správu okresu Boskovice.
 • 1. leden 1849 - zprovoznění trati Brno – Česká Třebová, která je součástí prvního železničního koridoru.

Moderní dějiny

 • 1906 - byla postavena budova měšťanské školy
 • 13. listopad 1936 - městys Letovice byl povýšen na město.
 • Noc z 20. na 21. září 1941 - proběhl útok na hotel Lamplota u koupaliště. Akci provedla odbojová skupina „Za svobodu“. Mnoho lidí bylo za útok vězněno a popraveno.
 • 1960 – Letovice se staly součástí okresu Blansko.
 • 26. listopad 1989 – bylo sepsáno “Prohlášení Občanského fóra v Letovicích”, pod které se podepsalo 269 letovických občanů.

Majitelé panství

 • rod pánů z Letovic 1203? - 1446
 • rod pánů z Lomnice 1446 – 1505 - polovina panství
 • rod pánů z Boskovic 1446 – 1544 – do roku 1505 vlastnili polovinu panství, poté celé
 • rod pánů z Hardeka 1544 - 1613
 • rod pánů z Thurnu 1613 – 1654
 • Jiří Štěpán Bruntálský z Vrbna 1654 – 1664
 • hraběnka Eva Erdëdy, rozená Forgačová 1664 – 1666
 • hraběnka Eliška z Náchoda, rozená Sunioginová 1666 -1668
 • rod pánů z Pohronce 1668 – 1711
 • hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu 1711 – 1724
 • rod pánů z Blümegenu 1724 – 1820
 • rod pánů Kálnoky z Kőröspataku 1820 - 1945

Oficiální web město Letovice:
www.letovice.net

PSČ Letovice: 679 61