Knínice u Boskovic

městys 885 obyvatel k 1.1.2014 11,22 km2
znak Knínice u Boskovic

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Marka
  • Kaple svatého Floriána
  • Márnice
  • Boží muka
  • Socha svatého Josefa

Historie

Ve středověkých falzetech se Knínice uvádějí již k letům 1197 a 1200. Podle jiného falza daroval markrabě Břetislav na počátku 13.století dvůr a trhovou ves Knínice s okolními vesnicemi klášteru Hradisku u Olomouce, jemuž tento majetek skutečně roku 1250 potvrdil Václav I. Již v roce 1279, kdy se obnovovaly hranice mezi knínickým a konickým zbožím, byly Knínice městečkem. Jeho význam se odrazil i na zřízení proboštství, k němuž došlo snad již ve 13.století.

Knínický kostel zbudovaný na místě staroslovanského hradiště byl po celý středověk jediným farním kostelem na celém panství hradišťských premonstrátů. V roce 1284 získaly Knínice i právo opevnění, zda k němu ale skutečně došlo, nevíme. Patrně ano, ale jen lehčím opevněním charakteru palisád. V rukou církevní vrchnosti zůstaly až do sklonku 18. století, v letech 1784-1848 náležely k šebetovskému panství hrabat Strachwitzů. Aglomerací Knínic jsou Vážany, připomínané ve falzu koncem 12.století, s raně barokním filiálním kostelem Zvěstování Panny Marie z roce 1685, později upravovaným.

Od 22. června 2007 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Knínice u Boskovic:
www.kninice.cz

PSČ Knínice u Boskovic: 679 34