znak Šebetov
Šebetov

Historie

V roce 1869 se v obci narodil Mořic Pícha, český duchovní.

Vesnice Šebetov se rozkládá v severovýchodní části okresu Blansko na jihozápadním úpatí lesnatého vrchu Rychvald (607 m.n.m.). Půdní pokryv a půdní fond náleží území Malé Hané, jež je nejúrodnější částí blanenského okresu. Toto území patří do celku, který se nazývá Boskovická brázda.

Obec Šebetov byla založena podle pověsti kněžnou Eufemií či Ofkou, manželkou knížete olomouckého Oty I. Sličného. Pověst praví, že když projížděla v kočáře se svým doprovodem zdejší krajinou, velice se jí zalíbila pro krásu zalesněných kopců a pastvin. Dala zastavit, přivolala vedoucího družiny Šebestiána, kterému všichni říkali Šebesta, a nařídila zde postavit dvůr, nazývaný později Šebetov. Šebetov byl založen na sklonku 11. století. Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1201. Obec byla majetkem kláštera Hradisko u Olomouce.

K Šebetovu patří též část zvaná Zábraní (dříve zde žili domkaři) a osada Kapouňata, která leží na dolním úbočí hřbetu, který je nazýván podle nejvyššího vrchu Mojetín (608 m.n.m.).

Historickou stavbu z roku 1842 představuje kaple sv. Anny na návrší nad obcí - je výrazně umístěna a tvoří doklad dobového romantismu. Východně od Šebetova, na břehu spojujícím Mojetín s Rychvaldem, těsně u silnice vedoucí na Pohoru a na Štěpánov stojí osamělá myslivna a asi o tři kilometry dále socha sv. Barbory, památka z doby kláštera Hradisko. Na místě myslivny býval hospodářský dvůr "Na kopci". Bývalý majitel panství hrabě Karel Strachwic pojmenoval dvůr Karlsberg. V současné době se používá jméno Karlov. V těchto místech je možno sejít zpět do vesnice lesem Obora (v dřívějších dobách zde byla chována vysoká zvěř). V líbezném údolí říčky Bělé, která je součástí chráněného přírodního parku Řehořkovo Kořenecko (20 km2) se nalézá samota Pilka. Dříve to byla panská vodní pila, která však byla přeložena do níže na vodě ležícího Melkova.

Severovýchodně od Šebetova, těsně pod zalesněným úbočím Rychvaldu se nachází Mořicův dvůr (pojmenovaný podle hraběte Mořice Strachwice).

Na jižním konci silnice do Knínic stojí pozůstatek budov panské sladovny. Od roku 1922 se v ní nepracuje. Tento objekt býval původně cukrovarem, ale pro nedostatek vody byl tento jediný cukrovar Malé Hané zrušen a přizpůsoben výrobě sladu.

Západním směrem silnicí na Vanovice dojdeme k zastávce jednokolejné železniční trati vedoucí ze Skalice nad Svitavou přes Boskovice a Velké Opatovice do Chornic. Trať byla vystavěna v roce 1908 po dlouhých průtazích.

Centrum života obce je umístěno v blízkosti křižovatky se zastávkou autobusů. Najdete zde budovu školy, pošty, zdravotního střediska, kulturního domu s kinem, pohostinství, a obchody s potravinami, průmyslovým zbožím a textilem.

Na návsi, vpravo proti zámku, se nachází "Penzion 43",který nabízí kvalitní rodinné ubytování.


Oficiální web obec Šebetov:
www.sebetov.cz

PSČ Šebetov: 679 35