znak Cetkovice
Cetkovice

Pamětihodnosti

Kaplička

V Cetkovicích se také nachází kaplička, která byla postavena díky Josefovi Kubínovi, rok poté, co se vydal do Svaté země, odkud přivezl velmi vzácné relikvie, které se bohužel nedochovaly – byly ukradeny.

Historie

Kdy byly Cetkovice přesně založeny nikdo neví. Archeologické nálezy dávají najevo, že nejstarší obyvatelstvo zde sídlilo již v předhistorickém období. Z nálezů, které se dělaly roku 1958 při stavbě kolchozu pro ustájení dobytka, vyplývá, že toto území bylo osídleno před třemi tisíci lety lidem " popelnicových polí " . Tento nález byl určen jako zásobnice obilí ze střední doby bronzové z období lužického lidu.

V letech 900 - 500 před n. l. zde nález keramiky při stavbě nové márnice (1964) dokazuje, že tu sídlil lid slezského typu. Avšak největší archeologický nález byl na místě zvaném Na Kaplici. Podle toho se dá říci že se tu nacházelo slovanské sídliště.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1160. Obec byla založena kolem 11. století, avšak první zmínky se objevují už z dřívějších dob. Název dostala po rodinných příslušnících jménem Cetkovici (Cetek). Jako první známa rodina žijící na přelomu 14. a 15. století byla rodina Pukliců. Nejstarším předkem byl Damián Puklic z Cetkovic, který držel v roce 1373 zboží v Roštítkách, podle něj se také psal.

V roce 1490 část Cetkovic patřila Jindřichu z Jezer a Ptení, druhá, zbývající část trvale patřila hradišťskému klášteru.

Roku 1538 byl povýšen do rytířského stavu Vavřinec Kralický z Cetkovic, který dostal polcený štít do znaku, kde levá polovina byla modrá a pravá červená, uprostřed byla umístěna černá hlava kozla s propíchnutým levým okem.

Jelikož hradiští opati měli velmi často problémy, zastavovali části svého majetku okolním šlechtickým rodinám. V 16.století měl část obce v zástavě i Proček z Kunštátu.

V roce 1656 byl na klášterním panství první soupis domů a půdy. Podle tohoto soupisu bylo v Cetkovicích 44 usedlostí a objevuje se zde 69 příjmení. Převažovala : Kubín, Kalandra, Špička, Zdražil, Dračka, Mrva, Kalandřík, Martinek, Piták. Tyto a mnohá další se dochovala až dodnes.

V polovině 19.století v tisku Topografie Moravy jsou první podrobné údaje také o Cetkovicích. Tehdy tu bylo 108 domů s 767 obyvateli, od roku 1870 se počet usedlosti a obyvatel zvýšil.

Po první světové válce se v roce 1919 i v Cetkovicích konaly volby do krajského zastupitelstva. Prvním poválečným starostou se stal Josef Soukup. V dalších volbách roku 1924 zvítězil Alois Tomášek.


Oficiální web obec Cetkovice:
www.cetkovice.cz

PSČ Cetkovice: 679 38