Černá Hora

městys 2020 obyvatel k 1.1.2014 16,28 km2
znak Černá Hora
Černá Hora

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Vavřince, který je farním kostelem farnosti Černá Hora – postaven v letech 1707–1710, věž přistavěna 1840–1842, před kostelem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého
  • Výklenková kaplička se sochou svatého Salvátora, ke které lze přijít Křížovou cestou vedoucí severovýchodním úbočím kopce Paseka
  • Zámek Černá Hora
  • Pivovar vyrábějící pivo Černá Hora
  • Škola od Bohuslava Fuchse
  • Pivovarské muzeum

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281. Černá Hora patří k osídlení při Kladské cestě z Brna do Vratislavi. Před rokem 1279 byl založen hrad, jehož podhradí bylo objeveno při stavbě silničního obchvatu roku 1973. Nejstarším známým držitelem byl Matouš z Černé Hory (1281–1298). V roce 1390 došlo k zápisu černohorského panství do zemských desk, kdy jej získal Vaněk Černohorský z Boskovic. V tomto zápise je Černá Hora už uváděna jako městečko. V 16. století byl hrad přebudován na renesanční zámek Albrechtem Černohorským z Boskovic. Po požáru v roce 1724 byl zámek opraven až počátkem 19. století, následně přestavěn podle projektu Theofila Hansena.

Roku 1866 se na zámku setkal pruský kancléř Bismarck a náčelník generálního štábu Moltke s francouzským vyslancem Napoleona III. v Berlíně V. Benedettim. Pečeť ze znakem městečka je z roku 1556. Od roku 1550 je zmiňován panský pivovar. Roku 1896 založen městský pivovar. Ve třicátých letech přispěl výraznou budovou obecné a měšťanské školy respektováný architekt Bohuslav Fuchs, stavba výrazně pozměnila panoráma městečka.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V letech 2006–2010 působil jako starosta Ing. Bohumil Hlavička, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. O­ndřej Měšťan.

Osobnosti

  • Josef Pilnáček, spisovatel, historik a genealog
  • Leopold Löw, rabín
  • Hugo Sáňka, učitel, spisovatel
  • Vincenc Ševčík, farář, poslanec

Oficiální web městys Černá Hora:
www.cernahora.eu

PSČ Černá Hora: 679 21