znak Bořitov
Bořitov

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Jiří
  • Rolínkovy sochy
  • Socha sv. Václava
  • Skalní reliefy mistra Jana Husa, Jana Žižky a Prokopa Holého

Historie

Název obce je odvozen od slovesa bořiti, protože se zde dříve nacházela bažinatá půda. Osídlení na území obce je velmi starobylé, neboť tudy procházela stará obchodní cesta - i proto zde byly objeveny četné archeologické nálezy. První historická zmínka o Bořitovu pochází z falza ze 13. století, které obec datuje do roku 1173. Obec střídavě náležela vladycké rodině z Bořitova, Bořitovi Machnovi z Valdštejna, Černohorským z Boskovic, Ladislavu z Boskovic a dalším majtelům.

Významní rodáci

  • Stanislav Rolínek - malíř, sochař
  • Jaroslav Josef Sumbal - legionář, lékař
  • František Pavlů - významný stavitel

Oficiální web obec Bořitov:
boritov.cz

PSČ Bořitov: 679 21