Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Jméno obce vzniklo pravděpodobně odvozením od nakažlivé kožní choroby svrab.

Dvůr – nazývaný někdy také Srabov patřil v 18.století Jenšíkům z Ježova; na přelomu 18.-19.století zde vznikl nevelký jednopatrový zámeček jako sídlo aristokrata-barona Václava Werniwera (zde pobýval také jako host J.V.Kamarýt). Budova po roce 1950 - jako součást JZD celá desetiletí chátrala, po vrácení v restituci ( po roce 1989) a dalším prodeji v současnosti (2008) sice ještě částečně slouží novému majiteli, ale je už prakticky neopravitelná k obývání nebo k provozu. Zpustlý je také kdysi rozsáhlý park.

V obci je kaplička zasvěcená Panně Marii – nechal ji postavit po roce 1918 zdejší zámecký pán z vděku za návrat svého syna živégho a zdravého z bojů I.sv.války. Kaplička byla okolo r.2000 opravena.

Podle pověst se na cestě k Hejlovu v den výročí svého někdejšího zločinu zjevuje a straší proklatý huntýř , který zabil řezníka a byl sám potom popraven.


Oficiální web obec Svrabov:
www.svrabov.cz/obec/o-obci

PSČ Svrabov: 390 01 až 391 31