Dráchov

Pamětihodnosti

Dominantou obce nad řekou Lužnice je zdáli viditelná věž kostela svatého Václava, původně gotického, v němž jsou uloženynáhrobky pánů z Dráchova. Severovýchodně od obce stojí bývalá čtvercová Tvrz Dráchov ze 14. století (1353 sídlo Oldřicha z Dráchova), později sýpka.

Na pravém břehu Lužnice nedaleko obce jsou známé Dráchovské tůně - přírodní rezervace. Jedná se o bývalá odvodněná ramena řeky. Oblast je zajímavá výskytem chráněného rostlinstva a hnízdišť ptactva.

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353. O vzniku v pradávných dobách nasvědčuje i brod pod Dráchovem na řece Lužnici – který býval součástí obchodní stezky z Čech do Rakouska. Dnes zde stojí železný silniční most (dlouhá léta známý svojí dřevěnou mostovkou), který se nachází po proudu od Dráchovského jezu u mlýna Fousek.


Oficiální web obec Dráchov:
www.drachov.cz

PSČ Dráchov: 392 01