Štěkeň

městys 839 obyvatel k 1.1.2014 14,47 km2
znak Štěkeň
Štěkeň

Historie

První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1318, kdy je majetkem Baška ze Štěkně. Roku 1622 byla Štěkeň zkonfiskována Janu Malovcovi z Malovic – roku 1648 ji koupili Losiové z Losimthalu (Švýcarsko) a na místě staršího sídla zbudovali raně barokní zámek. Po vymření rodu získal obec Josef Mikuláš hrabě z Windisch-Graetzu. V roce 1784 se obec stala městysem. Windish-Graetzové vlastnili Štěkeň až do roku 1919.

Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Osobnosti

  • Narodil se zde Alfons Ferdinand Šťastný (1831-1913), agrární filosof a politik
  • 16. 7. 1923 na zámku kláštera Anglických panen zemřel spisovatel Karel Klostermann, naroz. 1848. Ten zde s rodinou pobýval už v mládí mezi roky 1860 a 1862. Josef Klostermann † 1875, otec Karla, byl v těchto letech osobním lékařem knížete Alfreda Windischgrätze (1787-1862), který poslední roky svého života trávil právě ve Štěkni. Po Windischgrätzově smrti se Klostermannovi přestěhovali do Kašperských Hor. Karel Klostermann se v závěru svého života opět do Štěkně vrátil.
  • Jako učitel a předseda okresní učitelské jednoty tu působil Miloš Pastejřík. Byl členem organizace ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího), rozbité nacisty roku 1942. 8.března 1943 byl odsouzen k trestu smrti a 13. července 1943 popraven v berlínském předměstí Plötzensee. Za činnost v odboji mu prezident republiky 20. října 1945 udělil Československý válečný kříž - 1939 - In memoriam

Oficiální web městys Štěkeň:
www.steken.cz

PSČ Štěkeň: 387 51