znak Dobev
Dobev

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Brikcí, původně gotický z konce 14. století (dochovaný presbytář), loď přestavěná v polovině 18. století.
 • Před vchodem do kostela se nalézá vysoký litinový kříž.
 • U kostela se nachází hřbitov. Na hřbitově se nalézá celá řada cenných litinových křížů. Dominantou hřbitova je vysoký železný kříž. V ohradní zdi hřbitova se nalézá kaple se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1884.
 • Na prostranství před kostelem je pomník obětem I. světové války.
 • Výklenková kaple z I. pol. 18. století se nachází těsně za obcí vlevo u komunikace do Kestřan. Je zasvěcená Nejsvětější Trojici.
 • Klasicistní most spojuje Starou a Novou Dobev. Na mostě se nachází litinový kříž po celkové opravě ( v roce 2013 ). Na spodním kamenném podstavci kříže je uvedena datace 1850.
 • Starobylá sýpka ve Staré Dobevi u domu čp. 7.
 • Klasicistní dvojdomky, které jsou k sobě postavené podélnou stranou a mají společnou střechu, se nachází v Nové Dobevi po obou stranách průjezdní komunikace.
 • Klasicistní dům čp. 41 má ve svém štítě znak rodu Schwarzenbergů.
 • Před domem čp. 41 se nachází také poškozený litinový kříž.
 • Další litinový kříž se nalézá v obci poblíž rybníka Divoký.
 • Drobný křížek na vysokém kamenném dříku se nachází na křižovatce v obci.

Dobev byla navržena k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.

 • Jihovýchodně od Dobeve roste stromořadí památných stromů – 15 dubů na hrázi Dobevského rybníka.

Galerie

Historie

Nejstarší zmínka o vsi se vztahuje k roku 1318, kdy se připomíná v majetku jistého Albery z Dobevi (Albera de Dobeu). Po jeho smrti měli ves v držení jeho synové. Poté se majitelé střídali. Po roce 1530 se stal majitelem Jindřich ze Švamberka, který ves připojil k svému kestřanskému panství. V roce 1700 bylo kestřanské panství prodáno. Jeho majitelé Schwarzenbergové ves připojili k protivínskému panství až do roku 1848. V letech 1790–1800 nechal hrabě Josef Adolf Schwarzenberg postavit 36 domů pro plavce dříví na Otavě a tak vznikla Nová Dobev.


Oficiální web obec Dobev:
www.severnipisecko.cz/dobev.htm

PSČ Dobev: 397 01