znak Řepice
Řepice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Maří Magdalény
  • Tvrz
  • Renesanční štítové průčelí zemědělského dvora
  • Sýpka
  • Silniční most
  • Výklenková kaplička, mezi Strakonicemi a Domanicemi
  • Hradiště Hradec u Řepice

Historie

První písemná zmínka o vsi je z roku 1251 v listině vydané Přemyslem Otakarem II. Zdejší okolí však bylo osídleno již mnohem dříve – na vrcholu blízkého kopce jsou ještě patrné zbytky raně středověkého hradiště Hradec u Řepice.

Největší rozkvět zažila Řepice v době, kdy ji vlastnil významný český humanista a místosudí království českého Jan Hodějovský. Ten přestavěl zámek v renesančním slohu, založil zahradu se vzácnými rostlinami a knihovnu. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek vypálen císařským vojskem.

Obec získala první místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2012.


Oficiální web obec Řepice:
www.repice.cz

PSČ Řepice: 386 01