znak Nišovice
Nišovice

Pamětihodnosti

  • Boží muka, směrem k Volyni
  • Usedlost čp. 19
  • Seberův vodní mlýn čp. 33
  • Přírodní památka Na opukách

Historie

První zmínka o vsi je z roku 1400, kdy patřila do vlastnictví Svatovítské kapituly. Lze předpokládat, že vlastnictví vsi se vyvíjelo stejně jako nedaleké Volyně a okolních obcí.

Rodáci

*1948 akademický malíř Roman Kubička . Od roku 1986 až dosud je odborným asistentem na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (vyučuje malbu, figurální kresbu a přednáší malířské techniky)

Ve volné tvorbě se zabývá převážně figurální malbou a příležitostně i ilustrováním .

Publikační činnost:

Kubička R., Kinský V.: F.R.Dragoun. Poslední romantik anebo život a dílo umělce, Praam s.r.o., Písek, 2008, ISBN: 978-80-86616-20-9, 167 s.

Kubička R., Zelinger J.: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Grada publishing, a.s., Praha, 2004, ISBN: 80-247-9046-7, 341 s.


Oficiální web obec Nišovice:
www.nisovice.cz

PSČ Nišovice: 387 01