znak Zhoř
Zhoř

Památky v obci

  • Kaple svatého Víta z roku 1907 se nachází v obci na návsi. Podle záznamů kroniky Zhoře o stavbě kaple bylo rozhodnuto roku 1907. V březnu byl vyslovený souhlas obecního výboru a ihned se započalo se stavbou. V květnu byl položený základní kámen a v září byla kaple postavená. Mobiliář do kaple byl pořízený ze sbírek mezi obyvateli obce. 20. 10. 1907 byla kaple slavnostně vysvěcena.

Zajímavost

  • Podle záznamů kroniky Zhoře o stavba kaple svatého Víta byla svěřena zednickému mistrovi z nedalekého Milevska, na jeho práci pečlivě dohlížel tehdejší starosta obce. Dohlížel opravdu poctivě i několikrát denně. Pokaždé se při této plánované obchůzce zastavil v hospodě, aby se posilnil. Předpokládal, že jeho útrata půjde k proplacení na obec. Hospodský vše na konci spočetl a předložil účet. Starosta jej předal, ale obecní výbor jeho proplacení zamítl. Starosta se odvolal, posléze celá záležitost skončila u soudu. Pro starostu to nedopadlo nejlépe. Musel vše uhradit včetně soudních výloh. Celkem to starostu stálo 250 K a za tuto částku by se dala koupit celá kráva.
  • U kaple se nachází kamenný kříž.
  • Kaple z roku 1879 se nachází nad obcí severovýchodním směrem zhruba kilometr po polní cestě. Kaple byla původně zasvěcená Nejsvětější Trojici, nyní je zasvěcená svaté Terezičce od Ježíška. Podle záznamů v místní kronice obce byla kaple postavena místním občanem u cesty do Chyšek. Dříve sem docházela prosebná procesí ze vsi, konaly se zde tancovačky.
  • Kamenný kříž se nachází na křižovatce do obce.
  • Kamenný kříž u komunikace do obce ve směru od Zbislavi.
  • Památkově chráněné roubené stavby – zemědělské usedlosti čp. 9, 10 a 5 jsou vedené v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392. Ves patřila k majetku pánů na Příběnicích. Roku 1483 byla ves společně s několika okolními vesnicemi prodána Václavu Heroltovi z Lípec. Roku 1576 prodal Kryštof ze Švamberka ves Bedřichu Doudlebskému z Doudleb. V držení jejich rodu byla ves do 17. století, kdy společně s Nadějkovem, Zhoří, Nosetínem a Květuší byla ves prodána. Poté se majitelé vsi se zejména v 17. až 19. století poměrně často střídali.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1902.


Oficiální web obec Zhoř:
www.obec-zhor.cz

PSČ Zhoř: 399 01