znak Rakovice
Rakovice

Památky v obci

  • Výklenková kaple zasvěcená svatému Šebestianovi se nalézá na okraji obce ve směru na Čimelice.
  • Výklenková kaple zasvěcená svaté Anně se nachází na spodní části návsi směrem na obec Boudy. Byla dokončena roku 1763 a o rok později byla kolem ní zřízena okrasná zahrádka. Kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Výklenková kaple, která je také nazývaná Hulešů kaplička , se nachází nad obcí u komunikace směrem na Pohoří. Kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému se nachází na návsi. Byla postavena na náklady obce a byla dokončena 1791- 1792. Zajímavostí této kaple je, že musela mít velmi pěknou výmalbu. Výmalba stála mnohem víc, než socha svatého Jana Nepomuckého, která byla do kaple pořízena. V roce 1972 byla vysvěcena a při zápisu do Soupisu památek píseckého kraje z roku 1910 byl mylně uvedený název kaple. Bylo uvedeno, že je zasvěcena svatému Ruppertovi. Kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Na návsi se nachází památník padlým občanům v I. světové válce.
  • Na návsi se nachází kříž v ohrádce.
  • Na okraji obce se nachází kamenný kříž také v ohrádce.
  • Z nezařaditelných sakrálních objektů je v obci jeden k nalezení. Nachází se u komunikace směrem na obec Boudy v lese Chlum. Nese jméno svatého Vintíře. Na trojúhelníkovém podstavci se na třech koulích nachází jehlan. Jeho výška je zhruba 6 metrů. Původně míval ve třech nikách postavy svaté Ludmily, svatého Václava a svatého Vintíře. Také původní malby nejsou zřetelné. Podle domněnek zde mělo být údajné pohřebiště francouzských vojáků nebo důstojníků, kteří měli být popraveni pro vzpouru. Pomník je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • V Seznamu kulturních památek v okrese Písek je také vedená sýpka, která se nachází u komunikace do Mirotic.

Galerie

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1045, i když zde nejspíše existovalo osídlení již od 5. století před n. l., kdy v oblasti sídlili keltské kmeny. Z doby jejich přítomnosti se dochovaly patrné zbytky hradiště na vrchu Hrad, které bylo obehnáno kamennými valy sloužícími pro obranu. Předpokládá se, že keltské osídlení zaniklo v 1. století př. n. l. Následně oblast osídlili slovanské kmeny přibližně v 9. století.


Oficiální web obec Rakovice:
www.rakovice.cz

PSČ Rakovice: 398 04