Horosedly

Zajímavosti

  • Jihovýchodním směrem od obce se nachází přírodní památka Nerestský lom.

Památky v obci

  • Areál zámku a hospodářského dvora se nachází v severozápadní části vesnice. Zámek je přízemní budova s mansardovou střechou, která byla postavena na místě bývalé tvrze.
  • Dvoustranná výklenková kaple na návsi je zasvěcená svatému Cyrilovi a Metoději. Tato kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Kaple svatého Jana Nepomuckého v obci je vedena v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Zámecká kaple byla postavena roku 1711 společně se zámkem.
  • Na návsi se také nachází kamenný pomník padlým v I. světové válce.
  • Západním směrem od Horosedel u silnice k Mirovicům, těsně před Mirovicemi, se nachází pomník pozemkové reformy 1924. Tento kamenný pomník je také vedený jako kulturní památka v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • V Seznamu kulturních památek v okrese Písek je dále vedený zemědělský dvůr čp. 1 a venkovská usedlost čp. 12 s klenutým vjezdem a průjezdní kolnou.
  • U komunikace do obce ve směru od Letenské křižovatky se nachází kamenný kříž.
  • Nedaleko od obce u komunikace do Mirovic z Letenské křižovatky je další kříž.

Galerie

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1234, kdy byla ves připojena biskupem Janem k příbramskému panství až do husitských válek. Posléze byly Horosedly v zástavě. Roku 1584 byly prodány Kryštofu Loubskému z Lub. Ten nechal přestavět místní tvrz. V 17. století byla ves připojena k myslínskému statku. Horosedly utrpěly značné škody za třicetileté války. V roce 1653 zde bylo vedeno osm usedlostí osazených a jedenáct pustých. Samostatným statkem se staly Horosedly roku 1663. V roce 1668 byla ves koupena hrabětem Karlem Ignácem Šternberkem a připojena k Zalužanům. Od roku 1690 do roku 1789 byly opět samostatným statkem. V tomto roce byly připojeny rodem Schwarzenberků k orlickému panství.


Oficiální web obec Horosedly:
www.horosedly.cz

PSČ Horosedly: 398 06