Protivín

město 4934 obyvatel k 1.1.2014 61,37 km2
znak Protivín
Protivín

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Protivíně.
  • Výklenková kaple svatého Václava se nachází u silnice za městem směrem na Krč.
  • Výklenková kaple svaté Barbory se nachází u původní staré cesty na Myšenec v polích, mezi zástavbou.
  • Výklenková kaple Panny Marie se nachází u komunikace v městě před sokolovnou.
  • Výklenková kaple Panny Marie je vzadu za kaplí svaté Anny v parčíku.
  • Výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého se nachází u zámku.
  • Židovský hřbitov v Protivíně - v rozvalinách
  • Krokodýlí ZOO Protivín - ačkoli byla založena teprve v roce 2008, je to významná turistická atrakce Protivína. Chová mnoho v rámci Evropy unikátních krokodýlích druhů, roční návštěvnost činí několik desítek tisíc lidí.

Zámek

Nevelký čtverhranný hrad založil asi v polovině 13. století král Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o něm pochází právě z roku 1282, kdy byl zastaven Pruschenkům ze Stettenberka Další písemnou zmínkou je pak až záznam ve spisu Majestas Carolina z roku 1334, který je dílem samotného Karla IV. Až do roku 1434 zůstal hrad v královském majetku, toho roku jej však císař Zikmund zastavil Oldřichovi z Rožmberka. Vladař domu Rožmberského pak hrad již roku 1438 dále zastavil Chvalovi z Pohnání. V držení tohoto rodu hrad zůstal až do roku 1527. V roce 1562 získal Protivín od Ferdinanda I. již výše zmíněný Jáchym z Hradce, který započal s rozsáhlou renesanční přestavbou hradu na zámek. Roku 1598 prodal Adam II. z Hradce Protivín a Hlubokou pánům z Mitrovic. V 17. století pak došlo za Veroniky Švihovské k další přestavbě, tentokrát v barokním stylu. V letech 1714 – 1731 nechal kníže Adam František Schwarzenberg zámek upravit do podoby, kterou má dodnes. V 19. století byl při rekonstrukci zámku rozebrán strop z hlavní síně a přesunut do kostela v Chřešťovicích, části nedalekých Albrechtic nad Vltavou. Roku 1979 byl zámek pro havarijní stav uzavřen a následně rekonstruován.

Na počátku 20. století fungoval zámek jako letní hotel. Mimo jiné zde pobýval spisovatel Eduard Bass, který zde psal svůj román Cirkus Humberto.

Zámek mírně lichoběžníkového tvaru má dvouposchoďová křídla a čtverhrannou věž vystupující ze severovýchodního nároží. Obklopuje jej udržovaný anglický park, v němž se nachází 20 druhů vzácných dřevin a dva barokní altány.

V současné době je zámek soukromým majetkem a není veřejnosti přístupný.

Historie

První zmínka o Protivínu pochází již z roku 1282, ale předpokládá se, že obec vznikla již někdy kolem roku 1260 jako tvrz a vesnice okolo brodu přes zlatonosnou řeku Blanici, která městem protéká. Pokud paměti sahají, nepatřil Protivín soukromým osobám, nýbrž byl odedávna zbožím královským. Během vlády Karla IV. a Václava IV. spravovali obec vlastní správci.

V roce 1562 mění obec majitele, když je prodána Ferdinandem I. Jáchymovi z Hradce, který ji držel po 40 let. V roce 1598 Protivín získali bratři Kryštof Vratislav a Jiří z Mitrovic. Po vystřídání celé řady majitelů přešel majetek v roce 1711 do rukou Adama Františka „knížete ze Schwarzenberka“.

19. století znamenalo pro obec dobu rozkvětu, během níž došlo k jejímu značnému rozvoji. Po uzavření cukrovaru se ale začala zvyšovat nezaměstnanost, což vedlo k vlně vystěhovalectví jak do okolních oblastí, tak i do USA, kde přistěhovalci kolem roku 1855 založili i stejnojmennou osadu Protivin.

V srpnu roku 1899 byla obec Protivín povýšena na město.


Oficiální web město Protivín:
www.muprotivin.cz

PSČ Protivín: 398 11