znak Skály
Skály

Památky

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Skalách.
  • Kaple v obci je zasvěcená Panně Marii ustavičné pomoci. Je datována zhruba rokem 1783.
  • Kaple zasvěcená svatému Vítovi se nachází jihozápadním směrem od obce v lese Hájek. Pochází z doby kolem roku 1850. Na plechové desce je tento nápis: „Na heřmaňském hřbitově, dřímají sladký sen naši otcové, naše drahé matky. Chodívali rádi sem ke svatému Vítu, aby Pán Bůh žehnal jim i jejich majetku.“ Podle pověsti, která se ke kapli vztahuje, ji nechal postavit kníže, který se při pronásledování zvěře ztratil v zdejších lesích. Ráno šťastně našel cestu do nejbližší vesnice podle kohoutího kokrhání.
Obec Skály

Oficiální web obec Skály:
www.skaly.net

PSČ Skály: 398 11