Kostelní Radouň

Památky

  • Kostel sv. Víta - nejcennější památka v obci je poprvé zmiňovaná roku 1354 už jako farní kostel, pravděpodobně je ale podstatně starší. Presbytář pochází z doby po roce 1360. Barokní úpravy proběhly v letech 1642 a 1672, dnešní podobu kostel získal roku 1876. Naposledy byla památka opravována v roce 1965. Do jeho zdi jsou vsazeny náhrobky z 15. - 17. století, mezi nimi zajímavý smírčí kámen s reliéfem kříže a letopočtem 1587. Budova fary byla vystavěna roku 1861.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého - v areálu hřbitova, zhotovena roku 1771 na náklady faráře Želekovského.
  • mlýn - první zmínka o mlýně je z roku 1680.

Historie

Kostelní Radouň je obec velice stará, vzniklá už ve 13. století v souvislosti s kolonizací kraje. Její jméno je pravděpodobně odvozeno od lokátora jménem Radún - Radúnův dvůr. První zmínka o vsi pochází z roku 1296, kdy je uváděna jako Raduna magna a náležela k Jindřichovu Hradci. V předhusitské době patřila zdejší fara k pražské diecézi. V době pobělohorské fara zanikla, obnovena byla až roku 1672, kdy se Kostelní Radouň stala součástí včelnického panství (předtím byla v panství kamenickém). První zmínka o škole pochází z roku 1683, dnešní budova byla postavena roku 1886 a fungovala až do roku 1977, kdy byla škola v obci úplně zrušena.

Osobnosti

  • J. R. Hradecký - významný regionální spisovatel
  • Z Kostelní Radouně pochází rod Vítězslava Nováka, narodil se zde otec tohoto skladatele.

Oficiální web obec Kostelní Radouň:
www.kostelniradoun.cz

PSČ Kostelní Radouň: 378 42