znak Zahájí
Zahájí

Pamětihodnosti

  • Kostel Zvěstování Panny Marie. Původní raně gotický kostel z konce 13. století byl jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem; ve druhé polovině 15. století byla na severní straně přistavěna druhá loď s presbytářem tojboce uzavřeným. Po požáru roku 1742 provedeny barokní úpravy.
  • Boží muka směrem na Dříteň
  • nedaleko od obce v lese se nachází skupina památných stromů tzv. Schwarzenberské duby

Historie

První písemná zmínka o vsi při kostele Zvěstování Panny Marie pochází z roku 1352. Osada se tehdy nazývala Vavřinčice (Wawrzinczicz) a tento název přežíval až do konce 14. století. Název Zahájí (Zahagie) je doložen od roku 1399.

Během války o rakouské dědictví zde dne 25. května 1742 proběhla bitva u Zahájí, při které se spolu střetla rakouská a francouzská vojska; ves byla za těchto bojů těžce poškozena.

Po zrušení poddanství bylo Zahájí v letech 1850 až 1920 součástí obce Mydlovary, poté je samostatnou obcí až vyjma období od 1. ledna 1976 do 23. listopadu 1990, kdy ves spadala pod město Zliv.


Oficiální web obec Zahájí:
www.zahaji.cz

PSČ Zahájí: 373 48